SRB | EN

Poverljivost podataka

Izjava o poverljivosti podataka

Aviokarte.org obavezuje se da će da čuva privatnost i poverenje posetioca  ovih web stranica. Obavezujemo se da ni pod kojim uslovima nećemo bez Vaše izričite dozvole prodati, posredovati, dati na korišćenje, preneti niti kopirati Vaše lične niti poslovne podatke trećim osobama, osim u slučaju da to od nas zahtevaju sudske vlasti. Podatke nećemo upotrebljavati na način koji bi bio štetan Vama ili bilo kojoj trećoj osobi.

Podatke koje dobijemo ćemo da upotrebimo na sledeće načine:
za odgovore na Vaše upite, pri čemu trebamo Vaše ime, naziv firme, telefonski broj ili email adresu, u zavisnosti od načina komunikacije koji želite; za prilagođavanje ove web stranice, na temelju Vaših upita i komentara, kako bi bile bliže Vašim željama i interesima; za razvoj i proširenje sadržaja ove web stranice.