SRB | EN

Izjava o privatnosti podataka

Con https://mirolanguages.com/wp-content/gallery/content/view3.html ayuda de expertos, enumeramos a continuación cuatro factores que pueden estar detrás de los cambios en el deseo sexual. 1. Cambios en la rutina y fases de la vida. Una reducción de la ...

Izjava o privatnosti podataka na internet stranici Aviokarte.org

 

Aviokarte.org poštuju vašu privatnost i temelji svoju internet stranicu na tehnologijama koje Vam pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka, kao i na primenu kolačića (cookies) na internet stranici www.aviokarte.org (u nastavku: internet stranica).
Korišćenjem ove internet stranice saglasni ste sa načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi i spremanjem i pristupom kolačićima na vašem uređaju. Ovu internet stranicu omogućuje Navigatio d.o.o., Admirala Vukovića 32, Beograd.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Kako bi održali funkcionalnost internet stranice i omogućili usluge koje korisnici traže, Aviokarte.org na ovoj web lokaciji mogu da prikupljaju i upotrebljavaju lične podatke korisnika. Putem internet stranice www.aviokarte.org  moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje vaših ličnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte, kućna ili poslovna adresa, broj telefona, datum i vreme pristupa stranici. Upisom ličnih podataka u za to predviđena polja dajete pristanak da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dati.

Aviokarte.org prikupljaju podatke o vašem računaru. Ovi podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip pretraživača, vreme pristupa i adrese web stranica.
Aviokarte.org prikupljaju podatke o klijentu i izvan ove web-lokacije, na temelju obrazaca upitnika uz saglasnost klijenta i u svrhe navedene u tim obrascima.
Prikupljenje podatke, kao i podatke koje je saznala na osnovi pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentom,  Aviokarte.org obrađuju u svrhu u koju su isti dati, odnosno u svrhu korišćenja web stranice i pružanja željenih usluga, naravno kako bi vam pružila informacije o proizvodima ili uslugama koje možete da  koristite. Aviokarte.org mogu da koristite navedene podatke kako bi vam pružila efikasniju korisničku uslugu, olakšala korišćenje web stranice uklanjanjem potrebe za stalnim upisivanjem istih podataka ili za prilagodjavanje web stranice vašim ličnim sklonostima i interesovanjima.

Aviokarte.org  ne prodaju, ne iznajmljuju i ne pozajmljuju spisak korisnika svoje stranice trećim stranama. Uz obavezu zadržavanja poverljivosti, Aviokarte.org mogu da dele podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: izradu statističke analize, omogućivanje korisničke podrške ili slične potrebe. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je dalja obrada vaših ličnih podataka i biće u obavezi da čuva poverljivost podataka.
Ovime vas Aviokarte.org u isto vreme informišu da imate pravo na pristup svim datim ličnim podacima, kao i na njihov ispravak, pravo da naknadno odustanete od prethodno datih saglasnosti, delomično ili u celini, kao i pravo da se protivite obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama.

 

 

Sigurnost vaših ličnih podataka

Internet stranica www.aviokarte.org štiti vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na serverima čuvaju se u kontrolisanom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Pristup podacima

Ako zatražite, (i) obavestićemo Vas o Vašim ličnim podacima koje obrađujemo, kao i o izvoru tih podataka, (ii) omogućićemo Vam uvid u evidenciju zbirke ličnih podataka i uvid u lične podatke sadržane u zbirci ličnih podataka koji se na Vas odnose, kao i prepis istih podataka, (iii) dostavićemo Vam izvode, potvrde ili ispise ličnih podataka sadržanih u zbirci ličnih podatka koji se na Vas odnose s napomenom svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korišćenja tih podataka, (iv) dostavićemo Vam ispis podataka o tome ko je i za koje svrhe i po kom pravnom osnovu dobio na korišćenje Vaše lične podatke, i  Vas (v) obavestiti o logici bilo koje automatske obrade Vaših ličnih podataka. Na Vaš zahtev ćemo da dopunimo, izmenimo ili obrišemo Vaše lične podatke ako su isti podaci nepotpuni, netačni ili neažurni, i ako njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama.

Međunarodni transfer

Ako to nije transparentno iz našeg ugovornog odnosa, obavestićemo Vas ako se Vaši lični podaci prenesu izvan Republike Srbije i garantujemo da se takav prenos vrši samo u skladu s važećim zakonom. Bez obzira na to gde se prenose, Vaši lični podaci su zaštićeni važećim zakonom.

Odgovornost

Aviokarte.org smeju da obrađuju Vaše lične podatke samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

 

Čuvanje podataka

 

Lične podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali pristanak bude pružena, osim ako zakon ne nalaže drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u toku).

Primena kolačića

Na internet stranici www.aviokarte.org  primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računaru korisnika smešta internet server kojim se korisnik koristi.
Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pretraživaču i izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Pretraživač preuzima i šalje datoteku na server mrežnog odredišta (mesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.
Kolačići se upotrebljavaju za funkcionisanje svih svojstava internet stranice i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (čuvaju se samo tokom posete internet stranici) ili trajni (na računaru korisnika ostaju sačuvani i nakon posete).
Kolačićima trećih strana www.aviokarte.org koristi za dobijanje statističkih podataka o posećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pretraživaču, jeziku, operativnom sistemu i druge standardne podatke koji se skupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.
Internet stranica Aviokarte.org ne sadrži kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računar.
Stranice www.aviokarte.org služe se statistikom Google Analytics, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internet stranicom povremeno možemo da prikupljamo koristeći i druge alate koji su slični usluzi Google Analytics.

Kolačići koje koristimo s njihovim opisom:

 

org_izjava

 

Sprečavanje kolačića

Ako niste saglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako da izbrišete (ili sprečite) na svom računaru ili mobilnom uređaju uz pomoć podešavanja pretraživača kojim se koristite.
Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranici pretraživača kojim se koristite  ili na www.allaboutcookies.org.
S obzirom na to da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice i njihovih procesa, imajte na umu da sprečavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti delovanje tih funkcija ili prouzrokovati njihov drugačiji rad i izgled u vašem pretraživaču.

Uslovi i izmene

Uslovi ove Izjave o zaštiti privatnosti uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vreme primenjivanja Izjave, osim kolačića trećih strana. Aviokarte.org zadržavaju pravo izmene ove Izjave i pravila o kolačićima u bilo kom trenutku kako bi prenela nove važne informacije, i kako biste bili informisani o načinima na koje Aviokarte.org na svojoj internet stranici štiti vaše podatke, i stoga preporučujemo da povremeno proverite ažuriranja na ovoj stranici.

Informacije za kontakt

Aviokarte.org žele da čuju vaše komentare, primedbe i mišljenje u vezi sa ovom Izjavom. Obratite nam se na e-mail: aviokarte@aviokarte.org

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

E-mail: dpo@ulixtravel.com

Tel: +385 99 6077 707