SRB | EN

Plaćnje uplatom na račun

Za plaćanje preko računa je potrebno da ispunite općtu uplatnicu po uzoru na primer u nastavku dole. Plaćanje možete da izvršite u bilo kojoj banci, pošti ili putem internet bankarstva.

Nakon izvršene uplate molimo Vas da nam pošaljete potvrdu o uplati, skeniranu ili slikanu, na na e-mail aviokarte@aviokarte.org, ili putem faksa na 011/71 55 499.

Podaci za popunjavanje općte uplatnice:

uplatnica

PRIMALAC:
NAVIGATIO d.o.o.
Admirala Vukovi?a 32
11 000 Beograd
Srbija
Poreski broj: 106443975

SVRHA UPLATE: upisati ŠIFRU REZERVACIJE koja se nalazi ispod imena i prezimena putnika u rasporedu letova
POZIV NA BROJ:(datum poslaska) primer: 01012014
VALUTA: RSD

Za uplate iz inostranstva:

IBAN: RS35 265-104031000171748, Raiffeisen banka
SWIFT: RZBSRSBG

Po prijemu uplate Vam šaljemo elektronsku kartu u najkraćem mogućem roku.

Za sve dodatne informacije i pitanja Vas molimo da nas kontaktirate na aviokarte@aviokarte.org ili na telefon 011/71 55 488.