SRB | EN

Mere prevencije na aerodromu

 
Beogradski aerodrom je, u sklopu priprema za ponovno uspostavljanje komercijalnih letova, preduzeo niz preventivnih mera. Povećana je dinamika čišćenja i dezinfekcije putničkog terminala. Poseban akcenat je na pokretnim stepenicama, stolicama, rukohvatima, šalterima, toaletima, bankomatima, liftovima i podovima. Obavezno je održavanje socijalne distance i korišćenje zaštitne maske tokom boravka u putničkim terminalima.
 
Molimo vas da se pridržavate uputstava koja dobijate putem oznaka na plakatima, nalepnicama, putem video uputstva i ostalih informativnih obaveštenja.
 
Dezinfekciona sredstva postavljena su na celoj putanji tokova putnika, a na šalterima za prijavu na let postavljena je transparentna zaštitna barijera.
 
Zaštitna maska
Molimo vas da u putnički terminal dođete sa zaštitnom maskom koju ćete koristiti sve vreme tokom boravka u terminalu.
Preporučujemo vam da na aerodrom dođete sa zaštitnom opremom kako biste rizik smanjili na najmanju moguću meru.
Ukoliko nemate zaštitnu masku, možete je kupiti u „Hudson News“ prodavnici, koja se nalazi u prostoru između terminala 1 i 2, u prodavnici “Main shop” posle pasoške kontrole i u prodavnici „Lilly“ koja se nalazi u blizini gejta C3-C4.
 
Ručni prtljag
U ručnom prtljagu možete poneti dezinfekciono sredstvo koje je u originalnom pakovanju, nije zapaljivo i ne sadrži više od 70% alkohola u najvećoj količini od 2 litra po putniku, u pojedinačnim pakovanjima koja ne prelaze zapreminu od ½ litra.
 
Prijava na let
Preporučujemo svim putnicima koji su u mogućnosti da koriste mogućnost online prijave na let. Na taj način smanjuje se rizik stvaranja gužve ispred šaltera za registraciju putnika na let. Takođe, preporučujemo da sve usluge u zgradi putničkog terminala plaćate beskontaktno, korišćenjem platnih kartica, umesto gotovinom.
 
Dolazak na aerodrom
Planirajte svoj dolazak na aerodrom najmanje tri sata pre vašeg leta, kako biste imali dovoljno vremena za prolazak svih propisanih procedura registracije i prihvata putnika i prtljaga na vaš let. Nakon pregleda na ulasku u čekaonicu, molimo vas da poštujete socijalnu distancu prilikom boravka u čekaonici.
 
Prolazak kroz bezbednosnu kontrolu putnika
Preporučujemo odlaganje svih predmeta koji će proći kroz rendgen uređaj u ručni prtljag. Predmete kao što su mobilni telefon, novčanik, ključevi najbolje je odložiti u providnu kesu sa ciljem izbegavanja nepotrebnog kontakta. Na taj način smanjuje se i vreme zadržavanja u zoni pregleda. Tokom kontrole od vas neće biti zahtevano skidanje zaštitne maske.
 
Molimo vas da se o procedurama za ulazak i izlazak iz Republike Srbije, koje propisuju nadležne državne institucijie, blagovremeno informišete na sajtu Vlade Republike Srbije.